Çocuk Gelişimi Boy Kilo Cetveli

Bebeklerde ve çocuklarda boy kilo hesabı yapılırken tam olarak boy ve kilo değerinden bahsedilemez. Belirlenen boy kilo ölçümlerinde sadece alt sınır ve üst sınırları kesin olarak söylenebilir. Belirlenen sınırlar arasında bulunan bebekler ve çocuklar boy ve kilo değeri olarak normal kabul edilir. Çocukların ve bebeklerin boy kilo tablosuna göre ölçümleri değerlendirilirken bir çok faktör etkili olur.

Çocukların yaşı ve cinsiyeti boy kilo sınırları içindeyse normal olarak kabul edilir. Alt sınırın da altında kalan çocuklarda tedaviye başlanmalıdır veya egzersizler yardımıyla boy kilo dengesi oluşturulmalıdır. Üst sınırın üstünde olan çocuklar için çok büyük sorun teşkil etmese de dengeli bir boy kilo olması için bir kaç yöntem uygulanmalıdır. Çocuk gelişimi farklı yaş gurupları ve farklı cinsiyetler için farklı anlamlar ifade eder.

Çocuk gelişimi
Çocuk gelişimi

Çocuk Gelişimi Evreleri

Yapılan araştırmalar doğrultusunda bebeklik ve çocukluk evresinde kilosu fazla olanların büyüdüklerinde de kilo problemleriyle karşılaştıkları ve kilosu normal olanların da ileri yaşlarda kilosunun normal olarak kaldığı gözlemlenmiştir. Çocuk gelişimi her çocukta farklı bir şekilde ortaya çıkar. Fakat genel olarak bazı gelişim dönemlerinin tamamlandığı aralıklar vardır. 0 ile 5 yaş arasındaki çocuklarda motor gelişim şekilleri, dil gelişim şekilleri, kavramsal gelişim şekilleri ve sosyal ve duygusal gelişim şekilleri farklı şekillerde görülür.

Çocuklarda Gelişim Kriterleri

Çocuk gelişimi her çocukta ve her yaş gurubunda farklı şekillerde görülse de önemli evreler bulunur.

Çocuk gelişimi
Çocuk gelişimi

Çocuklarda ve Bebeklerde Motor Gelişimi: Motor gelişimi büyük motor ve küçük motor gelişimi olarak iki gurupta incelenebilir. Büyük motor gelişiminde çocuğun, oturma, kalkma, ayakta durma, koşma, yürüme, dengede kalma ve pozisyon değişikliklerine bakılarak yorumlanır. Bu etkinlikleri yapmaya yarayan kaslar incelenir. Küçük motor gelişiminde ise çocukların, yeme, içme, yazma, kıyafet giyme ve ellerde bulunan kas gurubunun incelenmesini içerir.

Bebeklerde Dil Gelişimi: Bebeklerin ve çocukların beden dilini veya mimiklerini kullanarak istediklerini anlatmasına bakılır. Konuşulanları beden diliyle anlama ve iletişim kurma yeteneğini içerir.

Kavramsal Gelişim: Bebeklerde ve çocuklarda bir şeyleri öğrenme, anlama ve problemleri çözmeye yönelik davranışlara bakılarak yaş gurupları incelenir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim Şekilleri: Başkalarıyla iletişim becerisi, işbirliği yapma, yorumlama yeteneğine göre gelişimleri incelenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir